Hoppa över tillgängliga kurser

  Tillgängliga kurser

  Här kan du ladda ner mina egenproducerade filmer till din dator och titta på dem där. Filerna är i MP4-format så de borde fungera på vilken enhet som helst.

  Galleri med selfies.

  Bildarkivet är mitt arkiv med stillbilder.

  Här finns möjligheten att hålla videokonferenser som berör frågor rörande omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

  Här finns regler för publicering på Sunbay. Dessa regler ska efterlevas av alla som publicerar sig på Sunbay.

  Här kan du föra fram publicistiska klagomål utifrån det publicistiska regelverk som finns för sidan.

  Här kan du lämna in klagomål på material som bryter mot upphovsrätten. Hänvisa tydligt till vilket material som avses och varför det bryter mot upphovsrätten. Admin svarar på alla klagomål.

  Arkiv med texter från mina sociala medier flöden.

  Här finns ett arkiv med mina artiklar.

  Omvä'rldsbevakning kopplad till skola i digital bokform.